Sallands Mooiste 2020 vindt plaats op zondag 5 juli.
1.Het startbewijs is pas definitief geldig als het volledig verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan. Startbewijzen zijn bij de Race en ATB tochten stuurbordjes (nog onzeker) en bij de recreatieve familietocht polsbandjes.

2. Deelname aan de volgende tochten is mogelijk:
Race: 75,100 en 140 km
ATB: 25,50,75 en 100 km
Recreatieve familietocht: 35 km
Handbikers: racetocht van 75 km of recreatieve familietocht.
Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aangegeven starttijden.
Kinderen t/m 12 jaar; onder begeleiding.

3. De deelnemers aan de race en ATB-tochten zijn verplicht om gedurende de tocht een valhelm te dragen.
4. Deelname met E-bike en fat-bike en cyclocrosser is toegestaan.
5. Betreffende privacywetgeving het volgende:
– Je persoonsgegevens t.w. naam, adres,geb.datum en geslacht worden gebruikt voor een goede administratieve afhandeling binnen de HWC Samo.
– Foto’s van de buitenlandtrip, zowel individueel als in groepsverband, kunnen worden gebruikt voor het weergeven van een sfeerimpressie als wel voor promotionele doeleinden.

6. Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor de geregistreerde deelnemers.
7. De route is aangeduid met wit / rode pijlen, voorzien van logo ‘SAMO’. Als bevestiging dat de deelnemer zich op de juiste ATB-route bevindt volgt een oranje lintje.
8. Er zijn verzorgingsposten onderweg en er is technische ondersteuning aanwezig.
9. De deelnemer moet zich gedragen als andere weggebruikers en neemt dus geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Verkeersregelaars leiden op gevaarlijke punten de dynamiek verkeer versus tocht in goede banen.
10. De deelnemer respecteert overige weggebruikers, recreanten, natuur en milieu. Weggooien van verpakkingsmateriaal, bidons enz. is verboden op straffe van uitsluiting.
11. De deelnemer waakt over eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers / recreanten.
12. De deelnemer mag, op punten waar dit vermijdelijk is, de doorgang voor andere deelnemers niet belemmeren.
13. Deelnemers moeten direct de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen (hieronder vallen ook de aanwijzingen van de verkeersregelaars).
14. De deelnemer kan bij de volgende situatie worden uitgesloten van deelname:
* Ongeoorloofd gedrag; agressie tegen deelnemer(s)/verkeersregelaar(s) bijvoorbeeld
* Niet houden aan de verkeersregels
* Niet opvolgen van aanwijzingen politie en organisatie
Ter plekke wordt het stuurbordje ingenomen.

15. Als de deelnemer de tocht verlaat moet het stuurbordnummer worden verwijderd.
16. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen en schade en verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. De deelname is dus op geheel eigen risico en er geen sprake van wedstrijdverband.

17. In geval van opzegging van de inschrijving, om welke reden dan ook, zal er geen restitutie plaats vinden
18. Indien de organisatie, om welke onverwachte redenen dan ook , moet besluiten het evenement af te gelasten, zal hierover gecommuniceerd worden middels e-mail en social media. Restitutie van inschrijfgeld is dan niet mogelijk.
19. Waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.